Klātienes darbnīca konkursa finālistiem

augusts 21, 2018

Pagājušā gada rudenī Rīgas Ekonomikas augstskolā norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā inovatīvo biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” radošās darbnīcas 12 finālistiem, kuru laikā dalībnieki ar pieredzējušu ekspertu palīdzību gatavojās konkursam pieteiktās idejas fināla prezentācijai.

Kā vēstīts, no otrajai kārtai izvirzītajām 78 biznesa idejām finālam tika izvēlētas 12, no kurām labāko trijnieku paziņoja 2017. gada 14. decembrī konkursa apbalvošanas ceremonijā. Starp labāko ideju autoriem tika sadalīts 15 000 eiro lielais balvu fonds, lai palīdzētu piepildīt sapni – sākt un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Lai droši un pārliecinoši varētu piedalīties konkursa “Ideju kauss 2017” noslēdzošajā posmā,  Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās divas dienas konkursa dalībniekiem bija iespēja savas idejas izklāstīt, prezentēt un izrunāt vēl neskaidros jautājumus ar 18 pieaicinātajiem dažādu jomu ekspertiem jeb mentoriem – Dāvi Sunepu, Andri Deniņu, Matīsu Neimani, Mārci Goģi, Oskaru Putniņu, Aldi Grietānu, Aleksi Orlovu, Valteru Vestmani, Kārli Purmali, Uldi Dzērvi, Elīnu Salavu, Arti Ozoliņu, Intu Bērenti-Strengu, Lieni Laurinoviču, Edgaru Eglīti, Rimi Vaitkus, Aneti Kiseļevu un Eduardu Timofejevu. Klātienes darbnīcu par prezentāciju prasmēm vadīja lektori Dāvids Štēbelis un Kristaps Pētersons, kuri arī konsultēja dalībniekus, sniedzot vērtīgus padomus ideju prezentāciju pilnveidošanai.

Vairums uzrunāto mentoru pauda gandarījumu palīdzēt tik erudītiem un labi sagatavotu biznesa ideju autoriem, kādi konkursā piedalās šogad. “Šeit ir vairākas komandas ar jau reāli gataviem produktiem, izstrādātiem prototipiem, ar pārdomātu pieeju mērķa tirgiem, nevis tikai projektiem un prezentācijām agrīnas idejas līmenī. Faktiski tas jau ir gatavs materiāls, kur investori var ieguldīt naudu, un tas ir ļoti pozitīvi,” teic vairāku veiksmīgu start-upuzņēmumu un biznesa attīstītāja Elīna Salava. “Esmu novērojusi, ka tiem jaunajiem uzņēmējiem, kuri paši atrod, izdomā un izdara un kuri negaida, ka pienesīs klāt kaut ko gatavu, izdošanās ir ar daudzkārt lielāku procentu nekā citiem.”

“Pats regulāri piedalos šāda veida konkursos gan kā mentors, gan arī kā inovatīvu biznesa ideju iesniedzējs, piemēram, jau pēc pāris dienām man pašam jāprezentē viena sava uzņēmuma biznesa ideja, tādēļ zinu, kā ir sēdēt gan vienā galda pusē kā dalībniekam, gan otrā jau pašam kā vērtētājam,” atklāja Matīss Neimanis, kurš jau vairāk nekā desmit gadus darbojas ar inovatīvu tehnoloģiju pārnesi start-upjomā, palīdzējis gan zinātniekiem, gan jaunajiem uzņēmējiem izstrādāt un attīstīt jaunus produktus, kā arī pats bijis viens no biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” laureātiem, tādēļ pie viņa pēc praktiskiem padomiem vērsās ne viens vien šī gada konkursa finālists.

Arī paši dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju divas dienas būt kopā ar mentoriem, saņemot vērtīgus padomus fināla prezentācijas izstrādei un komentārus par savu konkursam iesniegto ideju. “Katrā dienā tikāmies ar trim mentoriem, galvenokārt strādājām pie prezentācijas, kas bija ļoti noderīgi, jo tika atklātas dažādas iespējas, kā atbilstošāk attēlot slaidus, kā labāk paust informāciju, ko gribam parādīt. Tāpat bija praktiski ieteikumi par biznesa modeli, ko ņēmām vērā,” stāsta viena no konkursa 12 labāko ideju autorēm Māra Lasmane. “Veiksmīga dalība “Ideju kausā” noteikti būs kā apliecinājums tam, ka varam darboties tālāk.”

“Patiesībā mūsu komandas jau labu laiku iepriekš kopīgi lolotā biznesa ideja tik ļoti labi sasaucās ar šī gada konkursa vizuālo noformējumu, ka nolēmām – tā laikam zīme, tādēļ jāmēģina un jāpiedalās!” atklāja “Ideju kausa” finālists Māris Belte, kuram jau iepriekš arī bijusi veiksmīga sadarbība ar LIAA citas biznesa idejas īstenošanā. “Divu dienu laikā tikāmies ar pieciem mentoriem, un atziņas, protams, ir vērtīgas. Viens no mentoru sniegtajiem padomiem ir tīri praktisks, par kura ieviešanu arī domāsim. Tāpat tika nostiprināta pārliecība, ka gala prezentācija ir jāpilnveido līdz ļoti labai stadijai, jo tā būs kā pirmā vizītkarte, tiekoties ar konkursa žūrijas komisiju.”

Šogad lielākajai daļai no finālā izvirzītajām biznesa idejām ir komandas, kuras jau veikušas nopietnus priekšdarbus, tostarp projektos ieguldītas zināmas investīcijas vai segta daļa pamatkapitāla, sākts darbs pie prototipu izstrādes u.tml., kas liecina par nopietniem nodomiem tos ar konkursa starpniecību attīstīt tālāk. Visplašāk ir pārstāvēta IT joma un tirdzniecība, paredzot radīt jaunus produktus un aplikācijas interneta vidē, tāpat dalību konkursā turpina biznesa idejas par ūdens sporta veidu apģērba, inovatīvu akustisko paneļu, bērnu ceļojumu somu un attīstošo rotaļu namiņu ražošanu, alternatīvu izglītības modeļa izveidi, jaunu medicīnisko ierīču un preparātu izstrādi, kā arī tūrisma un atpūtas objekta attīstīšanu.

No oktobra sākuma līdz novembra vidum konkursa otrās atlases kārtas dalībnieki turpināja pilnveidot savas iesniegtās biznesa idejas, piedaloties profesionālās apmācībās pieredzējušu uzņēmēju vadībā un gūstot vērtīgus kontaktus uzņēmējdarbības tālākai attīstībai. Paralēli tam notika arī vebināri, kuru laikā tiešsaistē dalībnieki apguva tirgus izpēti, digitālo un satura mārketingu, finanšu analīzi un plānošanu, kā arī prezentācijas prasmes un citus biznesa vidē nozīmīgus tematus. Tos nodrošināja konkursa akadēmiskie partneri – Rīgas Ekonomikas augstskola un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte.

Konkurss “Ideju kauss” tiek rīkots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Konkursā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un ir gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, īstenojot savu biznesa ideju Latvijas vai pasaules mērogā. Īpaši tika aicinātas pieteikties ideju autoru komandas, jo jebkura veiksmes stāsta pamatā ir komandas darbs.